Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2019-09-27 - Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Bielskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jedn. ewid. m. Brańsk"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2019-09-27 - Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Bielskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jedn. ewid. m. Brańsk

    Obowiązywała od 2019-09-30 12:40:46 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 49 219 Starosty Bielskiego w sprawie przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.pdf".