Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2019-08-30 - Zawiadomienie o zebraniach wyborczych w osiedlach na terenie miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2019-08-30 12:11:18 do

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zawiadomienie o wyborach w osiedlu nr 4.pdf". Dodanie pliku "Zawiadomienie o wyborach w osiedlu nr 3.pdf". Dodanie pliku "Zawiadomienie o wyborach w osiedlu nr 1.pdf". Dodanie pliku "Zawiadomienie o wyborach w osiedlu nr 2.pdf".