Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 45/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-08-28 w sprawie zarządzenia wyboru Zarządu Osiedla Nr 1, 2, 3, 4 w Brańsku"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 45/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-08-28 w sprawie zarządzenia wyboru Zarządu Osiedla Nr 1, 2, 3, 4 w Brańsku

    Obowiązywała od 2019-08-28 14:50:23 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 45 19.pdf".