Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2019-08-13 - ogłoszenie Burmistrza Miasta Brańsk w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk - nabór wniosków"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2019-08-13 - ogłoszenie Burmistrza Miasta Brańsk w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk - nabór wniosków

    Obowiązywała od 2019-08-14 15:09:38 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "zmiana planu.pdf".