Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2019-08-07 - Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w II terminie"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2019-08-07 - Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w II terminie

    Obowiązywała od 2019-08-07 11:25:15 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w II terminie..docx". Dodanie pliku "Wniosek_o_zwrot_podatku_akcyzowego.doc".