Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 43/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-07-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2019 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 43/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-07-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2019 r.

    Obowiązywała od 2019-08-06 13:27:24 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 43 19.pdf".