Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 41/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-07-26 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za II kwartał 2019 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 41/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-07-26 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za II kwartał 2019 r.

    Obowiązywała od 2019-07-26 11:38:46 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 41 19.pdf".