Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 40/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-07-11 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 1786 o pow. 766 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 40/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-07-11 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 1786 o pow. 766 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

    Obowiązywała od 2019-07-25 10:28:19 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 40 19.pdf".