Historia zmian strony "Postanowienie"

  1. Tytuł: Postanowienie

    Obowiązywała od 2019-07-22 14:42:57 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Postanowienie.pdf".