Historia zmian strony "Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 2019-06-24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2021"

  1. Tytuł: Uchwała Nr VI/40/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 2019-06-24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2021

    Obowiązywała od 2019-06-25 14:29:55 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr VI 40 19.pdf".