Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2019-06-19 - Zaproszenie na spotkanie dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2019-06-19 - Zaproszenie na spotkanie dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

    Obowiązywała od 2019-06-19 08:57:34 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.