Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2019-05-09 - Komunikat WIORiN w Białymstoku z dnia 09.05.2019 r."

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2019-05-09 - Komunikat WIORiN w Białymstoku z dnia 09.05.2019 r.

    Obowiązywała od 2019-05-09 12:58:25 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "pszenica_ozima_maczniak_prawdziwy_zboz_i_traw.doc".