Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2019-05-06 - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białysmtoku w sprawie powołania OKW"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2019-05-06 - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białysmtoku w sprawie powołania OKW

    Obowiązywała od 2019-05-07 08:34:33 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku w sprawie powołania OKW.pdf".