Historia zmian strony "Zarządzenie Nr Nr 31/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-04-26 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Brańsk sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr Nr 31/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-04-26 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Brańsk sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok

    Obowiązywała od 2019-04-30 13:26:17 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 31 19.pdf".