Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2019-04-30 - Ogłoszenie o przyjmowaniu interesantów przez Przewodniczącego Rady Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2019-04-30 - Ogłoszenie o przyjmowaniu interesantów przez Przewodniczącego Rady Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2019-04-30 08:52:43 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.