Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 26/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-03-07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego poł. w Brańsku przy ul. Sienkiewicza 19 m 10 w trybie bezprzetargowym, dotychczasowemu najemcy"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 26/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-03-07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego poł. w Brańsku przy ul. Sienkiewicza 19 m 10 w trybie bezprzetargowym, dotychczasowemu najemcy

    Obowiązywała od 2019-03-11 10:30:46 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 26 19.pdf".