Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 21/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-01-31 w sprawie okreslenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego..."

 1. Tytuł: Zarządzenie Nr 21/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-01-31 w sprawie okreslenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego...

  Obowiązywała od 2019-02-18 09:15:03 do teraz

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 21 19.pdf".

 2. Tytuł: Zarządzenie Nr 21/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-01-31 w sprawie okreslenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego...

  Obowiązywała od 2019-02-14 11:14:42 do 2019-02-18 09:15:03

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 3. Tytuł: Zarządzenie Nr 21/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-01-31 w sprawie okreslenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego...

  Obowiązywała od 2019-02-14 11:10:21 do 2019-02-14 11:14:42

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 4. Tytuł: Zarządzenie Nr 21/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-02-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży

  Obowiązywała od 2019-02-14 11:06:55 do 2019-02-14 11:10:21

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "Zarządzenie Nr 21 2019.pdf ".

 5. Tytuł: Zarządzenie Nr 21/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-02-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży

  Obowiązywała od 2019-02-07 09:43:23 do 2019-02-14 11:06:55

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 21 2019.pdf".