Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2019-01-28 - Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2019-01-28 - Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

    Obowiązywała od 2019-01-28 12:24:03 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok.pdf".