Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2018-11-16 - Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2018-11-16 - Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

    Obowiązywała od 2019-01-23 08:45:41 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych.pdf".