Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2019-01-09 - Informacja o działaniach podejmowanych wobec org sam. w Brańsku w 2018 r. przez podmioty wyk. zaw. działalność lobbingową"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2019-01-09 - Informacja o działaniach podejmowanych wobec org sam. w Brańsku w 2018 r. przez podmioty wyk. zaw. działalność lobbingową

    Obowiązywała od 2019-01-10 13:35:44 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Informacja o działaniachpodejmowanych wobec org sam. w Brańsku w 2018 r. przez podmioty wyk. zaw. dział. lobbingową.jpg".