Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-11-23 w sprawie przyjecia projektów uchwał Rady Miasta Bransk na II sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2018-11-23 w sprawie przyjecia projektów uchwał Rady Miasta Bransk na II sesję

    Obowiązywała od 2018-12-11 13:57:11 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 2 18.pdf".